Bratislavský krajský zväz hádzanej (BKZH) je združením športových klubov pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja so zameraním na hádzanú. Svoju činnosť vykonáva na demokratických základoch, pri rešpektovaní nezávislosti, rovnocennosti, tolerancii a apolitickosti.

Ako riadny člen Slovenského zväzu hádzanej (SZH) má:

 • základnú úlohu propagovať a rozvíjať hádzanú so zreteľom na deti a mládež
 • hájiť záujmy hádzanárskeho hnutia Bratislavského kraja
 • spolupracovať so štátnymi, regionálnymi, mestskými a obecnými orgánmi, ako aj ostatnými organizáciami pôsobiacimi v Bratislavskom kraji
 • organizovať pravidelné a nepravidelné súťaže v hádzanej na úrovni kraja v jednotlivých kategóriách
 • spolupracovať s ostatnými krajskými zväzmi združenými v SZH hlavne za účelom rozvoja a propagácie hádzanej na všetkých úrovniach
 • zapájať a spolupracovať vo svojej činnosti so školami na území Bratislavského kraja

V koncepcii rozvoja hádzanej medzi deťmi a žiakmi základných škôl sa BKZH orientuje v rozvoji:

 • vybíjanej medzi deťmi
 • minihádzanej medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl a klubových prípraviek
 • hádzanej 4+1 medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl a stredných škôl
 • hádzanej v školských športových strediskách a centrách a v členských kluboch zväzu
 • beach handballu (plážovej hádzanej) medzi širokou športujúcou verejnosťou, ako rekreačný šport pre všetkých
 • BKZH sa zameriava hlavne na podporu výchovy mladých hádzanárov na masovej úrovni a na výber talentovanej mládeže a jej prípravu pre výkonnostný a vrcholový šport, pre krajskú, resp. slovenskú reprezentáciu v jednotlivých vekových kategóriách.

Kontakty

BRATISLAVSKÝ KRAJSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Poštová adresa:
ŠKP CENTRUM, Záporožská 8,
851 01 Bratislava
Ľubomír Orosz
predseda
+421 2 6820 3812
+421 2 6820 3839
+421 902 937 730
Miroslav Ochaba
podpredseda
+421 33 690 25 53
+421 905 433 494
Milan Hýll
manažér súťaží BKZH
+421 33 690 13 04
+421 907 723 666
Fernando Gurich Mina
hlavný tréner BKZH a Regionálneho centra hádzanej
Michal Baďura
hlavný rozhodca BKZH
+421 915 758 068

Naši partneri

Klubový partneri