hadzana foto Dve percentá z dane na Pravda.sk VUC BSKBKZH home page
Oficiálna stránka Bratislavského krajského zväzu hádzanej
Adresár členských klubov BKZH
SKP Bratislava link
Inter Bratislava link
JRM Bratislava
HK Ivanka pri Dunaji link
Strojar Malacky link
Slovan Modra link
Agrokarpaty Pezinok link
SKH Rohoznik link
HK Piccard Senec link
HC Tatran Stupava link
SKP Tomasov link
Slovensky zvaz hadzanej link
Archív BKZH

Kontakty


BRATISLAVSKÝ KRAJSKÝ
ZVÄZ HÁDZANEJ

Junácka 6, 832 80 Bratislava

Poštová adresa:
ŠKP CENTRUM, Záporožská 8,
851 01 Bratislava

Ľubomír Orosz
predseda
Tel: +421 2 6820 3812
Fax: +421 2 6820 3839
M: +421 902 937 730
predseda@bkzh.sk

Miroslav Ochaba
podpredseda
Tel: +421 33 690 25 53
M: +421 905 433 494
podpredseda@bkzh.sk

Milan Hýll
manažér súťaží BKZH
Tel: +421 33 690 1134
M: +421 907 723 666
manazer@bkzh.sk

Ing. Michal Baďura
hlavný rozhodca BKZH
M: +421 917 870 545

Róbert Barta
hlavný tréner BKZHá chlapcov
Tel: +421 34 772 24 68
M: +421 902 937 745

Ján Kordoš
hlavný tréner BKZHá dievčat
M: +421 903 724 286

Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov
Strojar Malacky
Slovan Modra
Agrokarpaty Pezinok
HC Tatran Stupava
HK Piccard Senec
SKP Bratislava
SKP Bratislava Inter Bratislava
SKP Tomasov
Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov

Bratislavský krajský zväz hádzanej (BKZH) je združením športových klubov pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja so zameraním na hádzanú. Svoju činnosť vykonáva na demokratických základoch, pri rešpektovaní nezávislosti, rovnocennosti, tolerancii a apolitickosti.

Ako riadny člen Slovenského zväzu hádzanej (SZH) má:

- základnú úlohu propagovať a rozvíjať hádzanú so zreteľom na deti a mládež

- hájiť záujmy hádzanárskeho hnutia Bratislavského kraja

- spolupracovať so štátnymi, regionálnymi, mestskými a obecnými orgánmi, ako aj ostatnými organizáciami pôsobiacimi v Bratislavskom kraji

- organizovať pravidelné a nepravidelné súťaže v hádzanej na úrovni kraja v jednotlivých kategóriách

- spolupracovať s ostatnými krajskými zväzmi združenými v SZH hlavne za účelom rozvoja a propagácie hádzanej na všetkých úrovniach

- zapájať a spolupracovať vo svojej činnosti so školami na území Bratislavského kraja

V koncepcii rozvoja hádzanej medzi deťmi a žiakmi základných škôl sa BKZH orientuje v rozvoji:

- vybíjanej medzi deťmi

- minihádzanej medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl a klubových prípraviek

- hádzanej 4+1 medzi žiakmi druhého stupňa základných škôl a stredných škôl

- hádzanej v školských športových strediskách a centrách a v členských kluboch zväzu

- beach handballu (plážovej hádzanej) medzi širokou športujúcou verejnosťou, ako rekreačný šport pre všetkých

BKZH sa zameriava hlavne na podporu výchovy mladých hádzanárov na masovej úrovni a na výber talentovanej mládeže a jej prípravu pre výkonnostný a vrcholový šport, pre krajskú, resp. slovenskú reprezentáciu v jednotlivých vekových kategóriách.

BKZH Slovensky zvaz hadzanej Strojar Malacky Slovan Modra Agrokarpaty Pezinok HC Tatran Stupava HK Piccard Senec SKP Bratislava SKP Bratislava Inter Bratislava SKP Bratislava SKP Tomasov
Naši partneri
Exo hostingFoto MartaBratislavaSKP SportSportom za dusevne zdravie
Kluboví partneri
Air ConsultingAntalisEltesoFibra printPrima FoRaciolaRealShopSKP ServisSKP TravelMame radi hadzanu